aaayacht - aqua, adrenalin, adventure

Čeština
English
Slovenčina

Průkaz radiotelefonisty

K obsluze lodní radiostanice jsou podle našich zákonů oprávněny pouze osoby s příslušným průkazem. V případě pronájmu lodí se jedná o  všeobecný nebo omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby. Tento průkaz je vyžadován při pronájmu lodí po celém světě. Mezinárodní průkaz v ČR vydává a zkoušky organizuje výhradně Český telekomunikační úřad a je vydáván s platností 5 let s možností prodloužení.

V případě, že máte jakýkoliv jiný průkaz, jehož součástí je oprávnění k obsluze radiostanice - např. některé typy německých průkazů, pak tento průkaz nepotřebujete. Toto neplatí u obsluhy radiostanice na lodi plující pod českou vlajkou!    V případě, že vlastníte chorvatský průkaz k vedení lodi, průkaz od ČTÚ nepotřebujete, neboť součástí chorvatského průkazu je i povolení k obsluze radiostanice na území Chorvatska. Když ale průkaz hodláte používat i v jiných oblastech než v Chorvatsku, doporučujeme Vám si průkaz radiotelefonisty vydávaný ČTÚ rovněž opatřit. Toto neplatí u obsluhy radiostanice na lodi plující pod českou vlajkou!

Jestliže chcete průkaz získat, zašlete vyplněnou přihlášku, doklad o úhradě správního poplatku a jednu fotografii pasového formátu na adresu Českého telekomunikačního úřadu. ČTÚ Vás  pozve ke zkoušce, zákonná lhůta je do tří měsíců od doručení žádosti. Proto myslete na získání průkazu s dostatečným předstihem!

ČTÚ- Komise pro zkoušky odborné způsobilosti:

Telefon:               224 004 708       
Tel./fax:               224 004 824       

Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní adresa
poštovní přihrádka 02
225 02 Praha 02

Správní poplatek 400 Kč uhraďte na účet ČTÚ:
ČNB Praha, Na Příkopě 28
Č.Ú.: 3711-60426011/0710
konstantní symbol: 1148 -platba bankovním převodem, 1149 -platba poštovní poukázkou.
variabilní symbol: 8


Přihláška ke zkoušce

Otázky a odpovědi pro písemné testy

Osnovy ústní zkoušky

Žádost o vydání / o prodloužení platnosti průkazu odborné způsobilosti


Informace ČTÚ k získání nebo prodloužení platnosti průkazu odborné způsobilosti

tel: 568 823 955

gsm: 604 234 416

e-mail: info@aaayacht.cz

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |