aaayacht - aqua, adrenalin, adventure

Čeština
English
Slovenčina

Teoretické kurzy MDČR

KURZ C - 05.11.2011 - Ostrava

Místo školení: Hotel Elmontex - Ostrava - Ostrava Hrabůvka
Rozvrh kurzu:
So. 09:00 - 19:00  Navigace / COLREG 72
Ne. 09:00 - 18:00  Navigace/Nám. právo/Meteorologie

Zkoušky způsobilosti: COS Crew Management, Počernická 168, Praha 10
čtvrtek 10.11.2011 od 13,00 hod.

Cena kurzu: 5.000,- Kč

KURZ C - 26.11.201 - Ostrava

Místo školení: TP+ s.r.o. - Ostrava - Ostrava
Rozvrh kurzu:
So. 09:00 - 19:00  Navigace / COLREG 72
Ne. 09:00 - 18:00  Navigace/Nám. právo/Meteorologie

Zkoušky způsobilosti: COS Crew Management, Počernická 168, Praha 10
čtvrtek 08.12.2011 od 13,00 hod.

Cena kurzu: 5.000,- Kč


KURZ C - 03.12.2011 - Praha

Místo školení:  ÚAMK Praha, Na Strži 9, Praha 4 - Pankrác
Rozvrh kurzu:
So. 09:00 - 19:00  Navigace / COLREG 72
Ne. 09:00 - 18:00  Navigace/Nám. právo/Meteorologie

Zkoušky způsobilosti: COS Crew Management, Počernická 168, Praha 10
čtvrtek 08.12.2011 od 13,00 hod

Cena kurzu: 5.000,- Kč


KURZ C - 21.01.2012 - Praha

Místo školení:  ÚAMK Praha, Na Strži 9, Praha 4 - Pankrác
Rozvrh kurzu:
So. 09:00 - 19:00  Navigace / COLREG 72
Ne. 09:00 - 18:00  Navigace/Nám. právo/Meteorologie

Zkoušky způsobilosti: COS Crew Management, Počernická 168, Praha 10
úterý 26.01.2012 od 13,00 hod.

Cena kurzu: 5.000,- Kč

Cena zahrnuje: Cena zahrnuje studijní materiály pro všechny předměty, rýsovací potřeby, cvičnou mapu pro předmět navigace.

Cena nezahrnuje: Cena nezahrnuje poplatek za zkoušku způsobilosti - 800,-Kč

Způsob platby : V hotovosti oproti příjmovému dokladu při zahájení kurzu.

Oblast plavby C – plavba po moři s omezením do vzdálenosti 10 námořních mil od pevniny Držitel průkazu způsobilosti velitele jachty pobřežní plavby je oprávněn velet jachtě v oblasti C, pokud její délka nepřesáhne 12 m a pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice. Průkaz způsobilosti vystaví Ministerstvo dopravy a spojů po předložení protokolu o teoretické zkoušce, protokolu o praktické zkoušce, dokladu o uplutí 100 námořních mil, všeobecného nebo omezeného průkazu radiotelefonisty (vystavuje Český telekomunikační úřad), potvrzení o zdravotní způsobilosti a zaplacení správního poplatku a zaplacení správního poplatku ve výši 500,-Kč .Tento přípravný kurz se týká přípravy na zkoušku z teoretických znalostí uchazeče.

KURZ B - 14.01.2012 - Praha

Místo školení:  ÚAMK Praha, Na Strži 9, Praha 4 - Pankrác
Rozvrh kurzu:
So. 09:00 - 19:00  Navigace
Ne. 09:00 - 17:00  Navigace/Nám. právo/Meteorologie

Zkoušky způsobilosti: COS Crew Management, Počernická 168, Praha 10
úterý 26.01.2012 od 13,00 hod.

Cena kurzu: 5.000,- Kč

Oblast plavby B - plavba po moři s omezením do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.

Průkaz způsobilosti velitele mořské plavby může získat:
Držitel průkazu velitele pobřežní plavby (oblast C), jestliže:

  • prokáže praxi nejméně 1500 mil ve vzdálenosti více než 10 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty.
  • prokáže plavební praxi nejméně 1000 mil ve funkci velitele jachty a zaplatí správní poplatek ve výši 500,-Kč.
  • předloží platný všeobecný průkaz radiotelefonisty.
  • prokáže zdravotní způsobilost k vedení jachty.
  • vykoná úspěšně teoretickou zkoušku.


Je nutné rezervovat místo v kurzu - kontakt.

Kurz plavby v proudu, přílivové proudy - Není vypsán termín

Navigační kurz plavby v proudu, stanovení parametrů přílivových proudů pro daný čas, plavba v přílivových vodách.

Kurz je určen pro držitele průkazu způsobilosti C, kteří si chtějí rozšířit své znalosti navigace a pro všechny zájemce plavby v přílivových vodách. Předpokladem kurzu je znalost výpočtu kurzu vodou z kurzu kompasového a naopak.

Osnovy kurzu: 

Opakování výpočtu kurzu vodou z kurzu kompasového a naopak. Stanovení kurzu dnového při zadaném směru a rychlosti proudu, výpočet kurzu kompasového pro zadaný kurz dnový. Úvod do problematiky přílivů a odlivů. Stanovení přílivového proudu pro známý čas. Plavba v proudu v praxi.

Místo školení: ÚAMK Praha, Na Strži 9, Praha 4 - Pankrác
Termín: není vypsán
Cena: 2000 CZK
Cena zahrnuje: Cena zahrnuje učební skripta Navigace, cvičnou napu, rýsovací potřeby

Je nutné rezervovat místo v kurzu - kontakt.

Kurz výpočtu výšky přílivů - Není vypsán termín

Navigační kurz výpočtu výšky přílivu. Výška přílivu v daném čase pro standard a secondary přístav, stanovení času pro zadanou výšku v standard a secondary přístav. Přílivy v praxi.

Kurz je určen pro zájemce plavby v přílivových vodách.

Osnovy kurzu:  

Úvod do problematiky přílivů a odlivů. Výška přílivu v daném čase pro standard přístav. Stanovení času, kdy příliv dosáhne požadované výšky v standard přístavu. Secondary ports – výpočet výšky přílivu, času pro zadanou výšku, plavba pod mosty v přílivových vodách.

Místo školení: ÚAMK Praha, Na Strži 9, Praha 4 - Pankrác
Termín: není vypsán 
Cena: 1600 CZK
Cena zahrnuje: Cena zahrnuje učební skripta Navigace, podklady pro výpočet přílivů

Je nutné rezervovat místo v kurzu - kontakt.

ZKUŠEBNÍ TÉMATA PRO KAPITÁNSKÉ ZKOUŠKY MDČR ZDE!

tel: 568 823 955

gsm: 604 234 416

e-mail: info@aaayacht.cz

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |