aaayacht - aqua, adrenalin, adventure

Čeština
English
Slovenčina

Pronájem lodí-pojištění kauce

Pojištění propadnutí kauce skládané při pronájmu rekreačního plavidla Vám umožní omezit riziko částečného nebo úplného propadnutí kauce.

Pojištění je uzavřeno v ČR u ALLIANZ pojišťovny a.s. prostřednictvím naší kanceláře.

Tímto pojištěním se nezbavujete povinnosti složit kauci v místě pronájmu. Avšak v případě částečného nebo úplného propadnutí této kauce necháte pojistnou událost v ČR zlikvidovat a po odečtení spoluúčasti -10% ze zadržené částky obdržíte vynaložené prostředky zpět.

Doporučujeme pečlivě přečíst podmínky pojištění!

ORIGINÁL POJISTNÉ SMLOUVY A PODMÍNKY ALLIANZ POJIŠŤOVNY a. s.


Pojištění kauce:

Výše kauce v Kč

Výše kauce v  EUR

SPOLUÚČAST

POJISTNÉ

16 000

500

1 600

1 760

32 000

1 000

2 400

2 880

48 000

1 500

3 200

4 160

64 000

2 000

4 000

5 120

80 000

2 500

4 000

6 400

96 000

3 000

4 000

8 000


V případě, že za kalendářní rok uzavřete více než jedno pojištění kauce a z předchozích pojištění nemáte žádnou pojistnou událost, můžete dostat slevu ve výši 50% z pojistného pro druhé a další pojištění.

tel: 568 823 955

gsm: 604 234 416

e-mail: info@aaayacht.cz

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |