aaayacht - aqua, adrenalin, adventure

Čeština
English
Slovenčina

Užitečné odkazy

1.                Česká asociace námořního jachtingu  (www.yachting.cz/cany)
2.                Český lodní a průmyslový registr ČLPR  (www.czechregister.cz)
3.                Český telekomunikační úřad  (www.ctu.cz )
4.                Český svaz jachtingu  (www.yachting.cz/csj )
5.                C.O.S. – Crew Management  (www.crewmanagement.cz)
6.                Překlady dokumentů EU (isap.vlada.cz)
7.                Právní předpisy EU (europa.eu.int )
8.                Vysoká námořní škola ve Gdyni – Polsko ( www.am.gdynia.pl )
9.                Mezinárodní asociace klasifikačních společností IACS  (www.iacs.org.uk)
10.              Mezinárodní organizace práce ILO (www.ilo.org)
11.              Mezinárodní námořní organizace - IMO( www.imo.org)
12.              Mezinárodní jachtařská federace (www.sailing.org )
13.              Vysoká námořní škola ve Štětíně – Polsko ( www.am.szczecin.pl )
14.              Ministerstvo dopravy ČR ( www.mdcr.cz)
15.              Ministerstvo dopravy, pöšt a telekomunikácií SR (www.telecom.gov.sk )
16.              Oceány a mořské právo (www.un.org/Depts/los/index.htm )
17.              Polský námořní úřad ve Gdyni – Polsko  ( www.umgdy.gov.pl )
18.              Polský námořní úřad ve Štětíně – Polsko  (www.ums.gov.pl )
19.              Asociace profesionálních jachtařů ( www.pya.org )
20.              Státní plavební správa - SPS ( (www.spspraha.cz)
21.              Ministerstvo moře, turistiky a rozvoje – Chorvatsko (www.mmtpr.hr )
22.              Multimediální průvodce Geotrips ( www.geotrips.eu )
23.              Plány a seznamy marin na světě ( www.marinas.com )

tel: 568 823 955

gsm: 604 234 416

e-mail: info@aaayacht.cz

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |